Verzuim Management:
Als een medewerker vaak vage klachten uit en veel korte ziekteverzuimen claimt, dan kan de uiteindelijke oorzaak van dat alles te wijten zijn aan een verstoorde privé- situatie of stress op de werkvloer. Het gevolg is dan dat de productiviteit, de werksfeer en collegialiteit negatief worden beïnvloed. Een werkgever dient dergelijke signalen vroegtijdig te herkennen. Daarnaast zal hij opbouwende en persoonlijke aandacht moeten besteden aan die betreffende medewerker. Gebeurt dat niet, dan monden deze problemen onherroepelijk uit in langdurig ziekteverzuim. Let wel: Onnodig ziekteverzuim!

Ik ben van mening, dat een werknemer er niet bij gebaat is, om in een dergelijke situatie de confrontatie te mijden door zich ziek te melden en thuis te blijven. Pas als de confrontatie wordt aangegaan, kan deze worden overwonnen.

Preventief begeleidingstraject.
Het voorkomen van zo’n vervelende situatie is in het voordeel van de werkgever, de werknemer, de collega’s èn de productiviteit. Ik kan daar  -op individueel niveau- bij helpen op één voorwaarde: werkgever èn werknemer moeten bereid tot medewerking zijn. Allereerst inventariseer ik de bestaande situatie door separaat met de medewerker en werkgever in gesprek te gaan, waarbij ik me richt op het zelfinzicht, zelfwaardering, visie en missie van beiden. Daarnaast krijgt de interactie tussen werknemer, collega’s en werkgever uitgebreid haar aandacht. Als dat objectief in beeld is gebracht volgt integratie van motivatie, diplomatie ten opzichte van de werksfeer en productiviteit op de werkvloer. Uitgaande van een no-nonsense aanpak, wordt er steeds een eclectische werkwijze toegepast, waardoor een combinatie van coaching, counseling, mediation of zelfs conflictbemiddeling ontstaat. Indien werkgever en medewerker hun toestemming geven, zal er een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden, waarna een actieplan wordt opgesteld.

Lees verder >>