Een relatie zònder problemen is geen goede relatie. Die houdt geen stand. Een relatie met alleen maar problemen houdt ook geen stand. Meestal is er sprake van een middenweg. Hoe ga je om met relatieproblemen?

Vroeger zei men: “Je moet de vuile was niet buiten hangen!”  Klopt! Maar weet je: èrgens moet dit wasgoed toch ook behandeld en gedroogd worden, voordat het weer in de kast gelegd wordt?

Zelf heb ik ook wel eens een heftige woordenwisseling gehad met mijn partner. Ik wilde er met iemand over praten, maar met wie? Ik had behoefte aan iemand, die niet te dicht bij ons stond, die kritisch en geduldig zou kunnen luisteren, die niet alleen ja en amen zou zeggen, maar objectieve vragen zou stellen zonder te veroordelen of te beoordelen. Iemand die me weer stevig met twee benen op de grond liet neerkomen, waardoor ik me bewust zou worden van hetgeen ik had, hetgeen ik wilde.  Iemand die er voor zorgde dat ik weer zelfvertrouwen kreeg, dat ik aan onze relatie wilde werken. Dàt wil ik en kàn ik voor je zijn!

De begeleiding die ik bied heeft een opbouwend karakter. Wil je weten, waar je staat binnen je relatie? Willen jullie samen eens praten met een deskundige over de invulling van jullie relatie? Wil je aan je relatie werken, of wéét je gewoon niet wat je wilt. Bekruipt je het gevoel van: “Is dit nou alles?”  Als je ergens mee zit of als het niet lekker gaat samen; doe er iets aan. Laten we samen eens in gesprek gaan.

<< Ga terug