Mijn begeleiding is NIET gebaseerd op  spiritualisme!  

 

Het eerste doel is om een luisterend oor, een vertrouwenspersoon voor je te zijn.
Maar daar blijft het niet bij!

Als jij je gevoelens gaat herkennen en erkennen, wordt het mogelijk om vanuit dat inzicht vragen te beantwoorden of problemen te lijf te gaan. We werken aan een openheid waardoor het weer mogelijk is om vastgeroeste patronen te doorbreken en opgeworpen blokkades te overwinnen. Pas dan kun je immers je persoonlijke groei en ontwikkeling hervatten.

Ik ga uit van een holistische benadering en van het hier en nu. Ik kan jouw persoonlijkheid niet veranderen en ik kan jouw verleden niet veranderen. Ook kun jij jouw verleden niet nog eens overdoen: het is geen computerspelletje! Zoals jij je bij me aanmeldt, zo ben je. Daar zul je het mee moeten doen. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn kwaliteiten. Die gaan we ontdekken. Jij hebt die ook, misschien zitten ze verstopt en lijken ze onvindbaar, dus onbereikbaar?

 

Ik hou je niet alleen een spiegel vóór: ik leer je ook om in die spiegel te durven kijken.

De sessies kunnen emotioneel en heftig zijn. De behandelingswijze is nimmer in strijd met de wet, goede zeden, normen en waarden. Ik wil je niet pesten, ik wil je helpen. Wat daar voor nodig is, hanteer ik: een no-nonsense aanpak gebaseerd op wederzijds respect, begrip, vertrouwen, sympathie en empathie. Daarnaast worden eerlijkheid, integriteit en discretie gewaarborgd.