Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen Coronavirus die actueel werden afgekondigd, heb ik tot de volgende maatregelen besloten die in elk geval gelden tot en met 6 april. (Let wel: onder voorbehoud omdat de omstandigheden snel kunnen veranderen).

Ik streef ernaar de behandelingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Wel worden er een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen:

  1. Als u klachten heeft van de luchtwegen, verkoudheid, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten blijft u thuis en zegt u de afspraak af. Dat is omgekeerd ook: Als ik zelf klachten zou hebben, dan zeg ik uiteraard ook de afspraken af.
  2. Indien dringend noodzakelijk zullen behandelingen telefonisch of via beeldbellen worden uitgevoerd. Dit heeft echter niet mijn voorkeur, omdat voor mij ook de waarneming van uw lichaamstaal van groot belang is.
  3. Groepsbehandelingen kunnen alleen doorgaan als alle deelnemers klachtenvrij zijn.
  4. Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen (zie de website van het RIVM) en daarnaast:
    1. Ik tracht te werken met een fysieke afstand van 1,5 m.
    2. Behandelingen van Energy Healing (waaronder fysiek contact) gaan niet door.

Indien u zelf ervoor kiest om de begeleiding op te schorten, dan betreur ik dat omdat dan de continuïteit van begeleiding  in gevaar komt, maar uiteraard respecteer ik uw besluit.