Conflictbemiddeling !

Mediation, met behulp van een neutrale derde, de mediator of te wel de conflictbemiddelaar, is een serieus alternatief voor de traditionele manieren van conflictoplossing. Het achterliggend doel is om conflicten op een (meer)  bevredigende manier op te lossen. Elk conflict, dat voor een overeenkomst tussen partijen vatbaar is, kan dus voorwerp zijn van mediation.


Conflict-Bemiddeling is een vrij proces en kan niet opgelegd worden!


Wanneer is het verstandig om voor mediation te kiezen?

– als twee of meer partijen een geschil hebben, dat ze niet zelf kunnen oplossen;
– omdat de communicatie tussen de partijen verstoord is,
– waardoor een gesprek zonder bemiddeling onmogelijk is geworden;
– de partijen in principe bereid zijn om afspraken te maken met de andere partij;
– er gekozen wordt voor een mediator die voor beide partijen aanvaardbaar is.