Het is een kwestie van tijd: Miscommunicatie mondt onherroepelijk uit in een conflict!

 

Ben je op zoek naar een discrete en objectieve bemiddeling bij conflicten  tussen partners, vrienden en/of kennissen? Op zoek naar bemiddeling bij relatieconflicten en familieconflicten? Wrijvingen tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s onderling? In alle gevallen kunnen de partijen vertrouwen op mijn neutrale en objectieve opstelling, betrouwbaarheid en eerlijkheid en dat wordt voldaan aan volledige geheimhouding.


Wat kun je verwachten?
-dat partijen separaat worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek op neutraal terrein;
-van iedere betrokkene worden zijn of haar bedenkingen en belevingen geïnventariseerd en in beeld gebracht;
-dat er minimaal tweemaal afwisselend met de beide partijen in gesprek wordt gegaan;
-dat er op termijn een gezamenlijke bijeenkomst gearrangeerd wordt, waarbij mijn taak als gespreksleider is:
-een gespreksstructuur aanbrengen en de procedure bewaken, de machtsverschillen egaliseren en alle partijen gelijkwaardig aan het woord laten.


Als mediator  tracht ik de communicatie tussen de partijen weer op gang te brengen. De partijen blijven in principe zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat. De bemiddeling kan tussentijds beëindigd worden als blijkt, dat één der partijen niet wenst op te komen voor het algeheel belang.