2023

Mijn tarieven worden in 2023 NIET VERHOOGD!

De energiecrisis heeft veel gevolgen voor ieder: zowel op financieel als op mentaal gebied. Ook de wereldsituatie heeft invloed op de gemoedstoestand van heden en de herinneringen en trauma’s uit het verleden.

Mede door deze factoren heb ik besloten om de tarieven ook in 2023 ongewijzigd te laten. Ik hoop dat hierdoor de drempel om professionele psychosociale hulp in te schakelen, wat lager wordt.