Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen Coronavirus die actueel werden afgekondigd, heb ik tot de volgende maatregelen besloten.

Ik streef ernaar de behandelingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Wel worden er een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen:

  1. Als u klachten heeft van de luchtwegen, verkoudheid, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten blijft u thuis en zegt u de afspraak af. Dat is omgekeerd ook: Als ik zelf klachten zou hebben, dan zeg ik uiteraard ook de afspraken af.
  2. Groepsbehandelingen kunnen alleen doorgaan als alle deelnemers klachtenvrij zijn.
  3. Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen (zie de website van het RIVM) en daarnaast:
    1. Ik tracht zoveel mogelijk te werken met een fysieke afstand van 1,5 m.
    2. Behandelingen van Energy Healing en Hypnose (waaronder fysiek contact) gaan vanaf 11 mei 2020 weer gewoon door, echter alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien u zelf ervoor kiest om de begeleiding op te schorten, dan betreur ik dat omdat dan de continuïteit van begeleiding  in gevaar komt, maar uiteraard respecteer ik uw besluit.