Medisch therapeutische interventie.

 

Het kan voorkomen, dat de reguliere geneeskunde na uitvoering van diverse onderzoeken en behandelingen géén diagnose kan stellen. De opmerking:   “U moet er mee leren leven”  biedt geen troost en ook geen genezing. Wat kun je dan nog doen?

HYPNOSE

 

Doordat ik met het onderbewustzijn kan communiceren, stel ik aan de hand van therapeutische scripts vragen op zo’n manier, dat het onderbewuste de strekking ervan begrijpt en de vragen kan beantwoorden. Door mijn speciale vraagstellingen kan de oorzaak van de (chronische) klacht veelal achterhaald worden. Blijkt de oorzaak NIET functioneel te zijn, dan is het zelfs mogelijk middels eventuele open alternatieven de oorzaak te bewerken.

 

Let op: De medisch therapeutische interventie is géén vervanging van de reguliere geneeskunde! Het moet gezien worden als een aanvulling op je bewustzijn, dóór het onderbewustzijn!