Onderzoek heeft uitgewezen dat èchte diepe hypnose

méér dan 100x sneller werkt

dan psycho-, gespreks- of gedragstherapie.