praktijk

Als jij  je problemen als een last ervaart èn je bent je ervan bewust, dat je er niet alleen uit komt èn je accepteert hulp:

dan ben je hartelijk welkom!

 

Wanneer je kiest voor RooBeek CommuniCare,

dan kies je voor genegenheid en betrokkenheid
met daarbij een tijdelijke begeleiding
die intensief en bewezen effectief is.

 

Na een eerste kennismaking overwegen en beslissen we of we dit traject ingaan. Als je daarvoor kiest, volgt de intake en worden er afspraken gemaakt over: de wens om begeleid te worden, de frequentie en de vorm van begeleiding en je bereidheid en inzet hiertoe. Het traject kan kortdurend of juist langdurend zijn, met een korte of juist een lange doorlooptijd. De frequentiemogelijkheden worden toegelicht, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld.

Een standaard sessie duurt plm. 60 minuten. Echter: deze duur kan in sommige gevallen overschreden worden, omdat een lopend proces niet bruusk wordt afgesloten, maar op een correcte wijze wordt afgerond. Het tijdstip van de sessies wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden. Ook afspraken gedurende de avonduren (van 18.00 tot 22.00 uur) of in de weekenden behoren tot de mogelijkheden. Lees verder onder: ” Een investering”.