Particulier: Informatie over evt. vergoeding door uw zorgverzekeraar vindt u bij de aanvullende dekking:  Alternatieve Geneeswijze / Alternatieve Zorg. 

Mijn tarieven zijn zéér schappelijk: Mijn deskundige hulp is mijn prioriteit, niet mijn tarief! 

Met betrekking tot de (lichaamsgerichte) psychotherapie leert de praktijk dat een traject van 6-8 sessies volstaat. Mocht je echter na de derde sessie nog geen enkele verandering ervaren, dan stoppen we tussentijds. Kies je onverhoopt direct nà de intake er alsnog voor om niet verder te gaan, dan ben je alleen de kosten van dit intakegesprek verschuldigd. In het andere geval geldt de overeengekomen en afgesproken begeleiding van de drie sessies.

  • Het tarief van een standaard (lichaamsgericht) psychotherapeutisch consult bedraagt € 60,= per uur per persoon.
  • Het tarief van sessies (binnen de relatiesfeer) op basis van ≥ 2 personen bedraagt € 40,= per uur per persoon.
  • Het tarief voor een holistische hypnose-behandeling bedraagt € 95,= per uur.
  • Het tarief voor een uitgebreide Energy Healing (totale duur plm. 1,5 uur) is  € 75,= (desgewenst uit te breiden met complex Bach Bloesem Remedie/ en de E.E.N.® Energetica à € 10,=)
  • Voor telefonische/chat/mail- consulten geldt het reguliere tarief van € 60,= per uur.
  • Voor avonden (nà 18:00 uur), feestdagen en weekenden geldt een over-all toeslag van + 20%.
  • Voor een intensief persoonlijkheidsproces geldt het eenmalige bedrag van € 1.475,=

Betalingen geschieden per pin, waarna ik de declaratie digitaal verzorg. Immers: De individuele consulten op het gebied van counseling, EEN-therapie en hypnotherapie zijn vergoedbaar, waarbij de verzekeraars de door hen gehanteerde polisvoorwaarden toepassen.

Indien je gesteldheid een negatieve invloed heeft op je werksituatie, dan blijkt een werkgever vaak bereid om de kosten te betalen. Immers: het voorkomen van ziekteverzuim is voor de werkgever van belang.