Coaching:
Bij coaching gaat het om vaardigheden.

Vaak betreffen dat vaardigheden die nodig zijn in je werk. Het gaat dan om de meer sociale vaardigheden, zoals communicatie, samenwerken, management, socialisatie met collega’s, leidinggevende, relaties enz. Coaching is specifiek gericht op jouw persoonlijke praktijksituatie:  ” Ervaringsleren ” (Al doende leert men).

Alleen met wat werkelijk gebeurt, ga je in coaching aan het werk. En dat is erg efficiënt. Je houdt je bezig met wat je direct nodig hebt. Het andere laat je liggen. Dat heb je toch niet nodig. En het is erg effectief: Doe je het niet goed, dan voel je het meteen.

 

Counseling:
Bij counseling komen meer jouw persoonlijke achtergronden, gevoelens en gedachten van waaruit jij handelt naar voren. Eigenlijk begint ieder coachingstraject bij counseling. Zit je goed in je vel, dan kun je immers de hele wereld aan. Zit je niet goed in je vel, wat wil je dan met coaching bereiken?

 

Coaching en counseling werken ieder op een verschillend niveau maar ze dienen elkaar naadloos aan te vullen. De werkwijze van soepele omschakeling en uitwisseling van begeleiding op beide niveaus wordt eclectische werkwijze genoemd. Deze pas ik, als coach èn counselor op een verantwoorde wijze toe.