Als er een verstoorde privé- of werksituatie is ontstaan, beïnvloedt dat de productiviteit en de werksfeer op een negatieve wijze. Hierdoor ontstaan problemen, die uiteindelijk uitmonden in langdurig ziekteverzuim, waarvoor geen oplossing geboden wordt.
 

Counseling kan worden beschouwd als het voortraject van coaching.

* Gestart wordt met het inventariseren van de persoonlijke beleving van verscheidene situaties die zich voordoen op de werkvloer en binnen de privé-omstandigheden. Aan dit onderdeel wordt veel aandacht besteed, omdat allereerst de eigenlijke oorzaak van de blokkade moet worden vastgesteld, voordat de medewerker gemotiveerd kan gaan werken aan integratie naar de werksfeer en werkvloer.

* Hierbij wordt op een no-nonsense basis gewerkt naar zelfinzicht, zelfwaardering, visie en missie van de medewerker waardoor men een persoonlijke ontwikkeling ondergaat.

* Mocht de oorzaak binnen de privé-omstandigheden te herleiden zijn, dan zal contact en overleg met de werkgever opgenomen worden met betrekking tot de voortgang van het co-coachingstraject.

* Indien werkgever en medewerker hun toestemming geven, zal er in een later stadium een gezamenlijke evaluatie plaatsvinden, waarna een actieplan wordt opgesteld en verandert counseling in coaching.

* De sessies worden steeds op neutraal terrein gegeven. Er wordt een eclectische werkwijze toegepast, waardoor een combinatie van coaching, counseling, mediation of zelfs conflictbemiddeling ontstaat.

Lees verder >>