Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele/ licht psychosociale) hulpverlening. Het doel van counseling is:

 

* het herkennen en erkennen van problemen,
* het leren omgaan met problemen,
* het vinden van antwoorden op vragen,
* het benutten van ongebruikte mogelijkheden,
* het ontwikkelen van kennis en vaardigheden,
* het ontdekken en toepassen van andere wijzen.

 

Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat men doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken. Hiervoor erkent de counseling verscheidene  theorieën, invalshoeken en methoden. Een goede counselor  is geregistreerd, gediplomeerd en werkt volgens de ethische code en hanteert een eclectische werkwijze.

 

Te allen tijde is de cliënt zelf de enige persoon om te bepalen welke hulp en/of werkwijze voor hem/haar het beste is. Niemand kan dat voor een persoon bepalen als alleen de persoon zelf!